AIDA

Ozaveščanje o digitalnem minimalizmu proti digitalnim odpadkom za izboljšano digitalno trajnostno vedenje med mladimi

PROJEKT

AIDA: »Ozaveščanje o digitalnem minimalizmu proti digitalnim odpadkom za izboljšano digitalno trajnostno vedenje med mladimi« je Erasmus+ partnerstvo majhnega obsega za sodelovanje na področju mladine, ki vključuje 3 partnerje iz 2 držav (Španije in Slovenije), ki bodo sodelovali pri vključevanju mlade generacije, ki so že navdušene nad uporabo različnih digitalnih orodij in jim predstaviti potrebo in uporabnost trajnostnega vidika znotraj. Tako lahko projekt posredno cilja na nepotrebno digitalno kopičenje in pozitivno vpliva na kibernetsko varnost uporabnikov ter njihove vzorce porabe energije. Poleg tega lahko trajnostna uporaba digitalnih orodij in digitalnega gospodinjstva vodi tudi do boljšega duševnega zdravja in splošnega dobrega počutja.

PROJEKTNI REZULTATI

V 18 mesecih izvajanja projekta želi AIDA razviti naslednji seznam rezultatov projekta:

• Večjezična in večnivojska spletna stran projekta: na voljo v angleškem, španskem in slovenskem jeziku.

• Terenska raziskava in kampanja ozaveščanja, bo predstavljala izhodišče za projekt AIDA in služila kot preliminarna povratna informacija o dejanskem stanju znanja med mladimi, ki naj bi sicer bili precej digitalno pismeni.

• E-knjižica o priporočilih projekta AIDA,  ki bo zajemala načrtovanje procesa digitalnega odpravljanja nereda, pristope k digitalnemu arhiviranju in upravljanje časa, pristope digitalnega razstrupljanja, uporabo koncepta digitalnega minimalizma proti digitalnemu kopičenju, nasvete za razporejanje zaslona, boljšo razlago digitalnega odtisa itd.

• Mladinsko usposabljanje v Sloveniji za 12 mladih udeležencev za spodbujanje pridobivanja novih znanj in kompetenc. Cilj je prav tako opraviti evalvacijo informacij, pridobljenih od udeležencev, kot osnovo za nadaljnje izboljšave in spremembe e-vsebin, če je to potrebno.

• Zaključna spletna delavnica projekta AIDA: zaključni zunanji dogodek za 30 udeležencev iz različnih zbirk omrežij deležnikov, ki jih zanima poglobljena predstavitev in model aplikacije za nadaljnjo uporabo in postopek implementacije po vsej EU.

CILJNE SKUPINE

• MLADI (18-28 let): ki redno dnevno uporabljajo digitalna orodja in naprave, bodisi za službene, izobraževalne ali osebne namene in jih zanima pridobitev trajnostnih tehnik za digitalno odpravljanje nereda, digitalni minimalizem pri optimizaciji njihove prisotnosti v digitalni svet. Spodbujali bomo njihovo kritično mišljenje, sodelovanje in razvoj digitalnih kompetenc za trajnostno upravljanje njihovega digitalnega odtisa.

• OSEBJE (ŠOLSKI SVETOVALCI, MLADINSKI DELAVCI, VODJE DEL, …) v različnih institucijah, ki delajo z mladimi (npr. mladinske organizacije, nevladne organizacije), ki jih zanima povečanje znanja o trajnostni rabi digitalnih naprav in ključna področja digitalnega odtisa posameznika.

• Organizacije projektnega konzorcija in njihovo osebje pri pridobivanju novega znanja, saj smo vsi partnerji organizacije, ki delamo v digitalnem okolju, z veliko podatki, potrebo po ustreznem arhiviranju, optimizacijo našega digitaliziranega upravljanja in digitalnega odtisa naših dejavnosti itd.

*Dodatne ciljne skupine bodo identificirane in ciljane ob izvajanju projekta, prav tako bodo lahko vsi drugi zainteresirani koristili prosto dostopne rezultate, zelene metodologije in ugotovitve projekta AIDA.

AIDA

Ozaveščanje o digitalnem minimalizmu proti digitalnim odpadkom za izboljšano digitalno trajnostno vedenje med mladimi

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA).  Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2022-3-ES02-KA210-YOU-000093411

Scroll to Top
Scroll to Top